ОБЩИ УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА
ОБЩИ УСЛОВИЯ
 
Настоящите общи условия уреждат отношенията между "АТ ТРЕЙД ЕООД",ЕИК: BG201863182 и лицата- ползватели на услугите на сайта www.ZAX.bg.
 
www.ZAX.bg е сайт за малки обяви. ZAX.bg е собственост на  "АТ ТРЕЙД ЕООД" посочено към него, следва да се запознае внимателно с настоящите Общи условия и ако лицето не желае да стане ползвател на услугите на  ZAX.bg, ако не желае да предоставя данни и информация и да има достъп до данни и информация, следва незабавно да напусне сайта.
 
 
С приемането на настоящите Общи условия, ползвателят на услугите на сайта ZAX.bg дава предварителното си съгласие да получава търговски съобщения от "АТ ТРЕЙД ЕООД", относно услугите, предоставяни чрез сайтовете на АТ ТРЕЙД, посочени в раздел "Интернет сайтове" на www.attrade.bg
 
 • Правила за публикуване на обяви във ZAX.bg:
  • Заглавията и текста на обявите се изписват задължително на български (кирилица).
  • Допуска се изписването на други езици при условие, че е налично описание и на български.Забранено е публикуването на една и съща обява повече от един път, в няколко рубрики или райони.
  • Забранено е предлагането на една и съща стока или услуга описана по различен начин и снимки.
  • Забранено е публикуването на информация не касаеща конкретната стока или услуга предмет на обявата. Изброяването на допълнителни продукти или марки предлагани от потребителя.
  • Обявите трябва да бъдат публикувани в най-подходящата категория и рубрика. Обяви неотговарящи на съответната рубрика ще бъдат премествани или премахвани по преценка на модератор/администратор.
  • Заглавието трябва точно и ясно да описва предлаганата стока или услуга. Трябва да дава коректна информация за състояние, произход, марка или производител.
  • Забранено е публикуването на каквато и да е контактна информация в заглавията и описанието. В това число телефони, уеб адреси, скайп и др.
  • Забранено е използването на нецензурни, обидни изрази, лични квалификации. Текстове и снимки целящи да увредят имиджа и достойнството на други лица.
  • Забранено е публикуването на снимки с еротичен характер или с порнографско съдържание . 
  • Артикули с порнографско съдържание, секс артикули и медикаменти.Такива обяви ще бъдат премахвани без предупреждение.
  • Забранено е публикуването на обяви на телефони с добавена стойност (импулсни) без това да е изрично уточнено в текста, както и тарифата им на таксуване.
  • Забранено е публикуването на уеб адреси и линкове в заглавията, снимките и съдържанието на обявите с рекламна цел.
  • Забранено е публикуването на линкове към други сайтове за обяви.
  • Забранено е приканването към регистрация в други сайтове.
  • Забранена е директната, нерегламентирана реклама 
  • Забранено е предлагането на стоки и услуги, неотговарящи на действащото законодателство.
  • Обявите трябва подробно да описват предлагания продукт или услуга. Забранено е публикуването на лъжлива и/или подвеждаща информация, и снимки. Ако предлаганата стока не е налична или има някакви допълнителни условия за нейното закупуване, това трябва изрично да е посочено в текста на обявата.
  • Забранено е копирането на снимки и текстове от обяви на други потребители, както и на снимки с лога на други сайтове. При публикуването на обяви за стоки втора употреба е забранено ползването само на снимки свалени от интернет. Задължително е качването на поне една собствена снимка на предлагания артикул.
  • Забранено е регистрирането на повече от един профил с цел неспазване на установените правила на сайта и нелоялна конкуренция спрямо другите потребители. При установени подобни практики обявите ще бъдат спирани, а потребителите наказвани.
  • VIP обявите се публикуват за срок от 30 дни .  Заявяването на VIP обява НЕ гарантира публикуването й в ZAX.bg , ако тя не отговаря на правилата за публикуване. Цените начините за плащане на VIP обявите са обявени в сайта.
  • Обявите се публикуват за срок от един до три месеца. 
  • Отказани обяви са спрени обяви на потребителя поради нарушение на правилата за публикуване. Ако не бъдат редактирани от потребителя и в последствие одобрени, обявите се изтриват автоматично след 28 дни.
  • Обяви спрени след основателно оплакване се съхраняват за срок от 28 дни, след което се изтриват автоматично. През този период обявите не са достъпни за активиране/редакция/изтриване от страна на потребителя.
  • Забранено е публикуването на обяви на реплики на оригинални стоки в категория Електроника.
  • Всички обяви на стоки в тази категория, които са реплики или има съмнение, че са такива ще бъдат премахвани от сайта.
  • Забранено е триенето (архивирането) на обяви и повторното им публикуване с цел да бъдат качени най-отпред. За повторно публикувани се считат и обяви, на които е променен текста и/или снимките , но се отнасят за същите стоки и услуги, както и изтритите (архивираните). Такива обяви ще бъдат спирани, а потребителите наказвани.
  • Отговорността, която произтича от публикуването на обяви, нарушаващи правата върху интелектуалната собственост,  включително, но не само, публикации съдържащи имитирани стоки(реплики), пиратски стоки(стоките, които представляват или съдържат копия, произведени без съгласието на титуляра на авторско право или сходно право), или съдържащи всякакъв знак за известна/регистрирана марка(включително лого, етикет, лепенка, проспект, упътване за употреба, документ за гаранция с въпросния знак на тях и др.) без одобрението на титуляра на търговската марка/представителя за Република България, се носи от лицето, което ги публикува. 
  • "АТ Трейд" ЕООД не носи отговорност за верността и актуалността на публикуваните обяви. Цялата отговорност за верността и актуалността на публикуваните обяви и реклама се носи от лицето, което ги публикува. С факта на публикуването публикуващият декларира, че в обявите или рекламата не се съдържа подвеждаща информация.
  • Администраторите на сайта имат правото по собствена преценка да премахват или преместват обяви, без предупреждение, да изтриват снимки когато те са в разрез с правилата или е постъпило основателно оплакване срещу тях, както и да предприемат мерки срещу подателите им. Да блокират профили на потребители, срещу които има основателни оплаквания или съмнения за участие в измамнически схеми.
  • Услугите, предлагани от ZAX.bg не са предназначени за деца. Лицата, ненавършили 18 години, следва да използват сайта под надзора на родител или попечител/настойник.
  • Системата за доставки на ZAX.bg е предназначена само за сделки, реализирани чрез сайта.

 

 


Плащания
Плащанията за услуги, предлагани чрез сайта ZAX.bg се извършват в брой(наложен платеж) или чрез мобилните оператори на територията на Р България посредством технологията SMS (Short Message Services). Цените на услугите се обявяват от сайта. "АТ Трейд" ООД не е мобилен оператор или оператор на плащания чрез ехнологията SMS (SMS-плащания) и не носи отговорност за недоставени или неправилно доставени SMS- съобщения.
 
Общи разпоредби
Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни по всяко време от "АТ Трейд" ЕООД с оглед повишаване качеството на предоставяните услуги като и с въвеждането на нови такива. Промените могат да произтичат и от изменения в българското законодателство.
"АТ Трейд" ЕООД си запазва правото да променя Общите условия по всяко време и по своя преценка. Промените се поместват на официалната страница на сайта и влизат в сила от деня на поместването им там. Ползвателите на услугите на сайта са длъжни да проверяват актуализациите на Общите условия и да съобразяват поведението си с тях.
За всички неуредени в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Р. България законодателство.

Какво са "бисквитки" (cookies) и за какво се използват?

Какво са Бисквитките?
HTTP бисквитката (буквален превод от английски HTTP cookie), обикновено наричана просто „бисквитка“, е пакет информация, под формата на съвсем малък на размер файл,  изпратен от уеб сървър към Вашия Интернет браузър, а след това връщани от браузъра всеки път, когато той получи достъп до същия този сървър. „Бисквитките“ са изобретени от Лу Монтули, бивш служител на Нетскейп Комюникешънс. Почти всеки по-голям и богат на функционалност сайт в Интернет пространството използва бисквитки.

За какво са тези предупреждения навсякъде, че сайта ползва бисквитки?
На 25 май 2011 Европейският съюз въведе изискването всички уебсайтове, опериращи на територията му, да търсят съгласието на потребителите си да инсталират „бисквитки”. Аргументите в полза на решението бяха, че те представляват потенциален риск при управлението на личните данни на гражданите на ЕС и застрашават тяхната неприкосновеност. 
Макар да няма ясен текст, който да подсказва как трябва да изглежда въпросното „съгласие“, за момента се използва стандарта на т. нар. „мълчаливо“ съгласие. Според него потребителят разрешава инсталирането, ако след надпис с предупреждение за наличие на „бисквитки” продължи да разглежда конкретния уебсайт.

Колко време стои бисквитката записана на компютъра ми?
По принцип дадена „бисквитка“ остава записана в компютъра на потребителя за използване при следваща сесия, но това не е задължително или правило - тя може също така да се използва само в рамките на една сесия и да бъде изтрита в края на сесията. Бисквитките може да бъдат изтрити и от потребителя по всяко време.

Съдържание и предназначение на бисквитките?
„Бисквитките“ могат да съдържат произволна информация, избрана от сървъра, и се използват да поддържат състоянието на HTTP транзакциите, които иначе са „без състояние“. Обикновено те се използват за удостоверяване на самоличността на регистриран потребител на даден уебсайт, като част от процеса на влизане или първоначална регистрация в сайта, като от потребителя не се изисква ново въвеждане на потребителско име и парола при всеки следващ достъп до този сайт.
Други използват бисквитките за поддържане на „пазарска кошница“ за избрани стоки за купуване от даден сайт по време на една сесия, за персонализация на сайт (представяне на различни страници за различните потребители), и за проследяване на достъпа на отделни потребители до даден сайт, за системи за оценяване на съдържанито от потребителите и т.н.
Като най-добър пример за информация записана в бисквитка е дали сте отговорили с "ок" за използването на бисквитки за този сайт, за да не бъдете питани отново. Също така някои вградени от други сайтове видеа използват бисквитки за да събират анонимно статистика за това, от къде сте попаднали на въпросното  видео и кои видеа са гледани. 

Какво идентифицират бисквитките?
Ако на даден компютър се използва повече от един браузър, всеки си има отделно пространство за съхранение на „бисквитки“. „Бисквитките“ не идентифицират дадено лице, а комбинация от компютър и уеб браузър. Следователно, едно лице, което използва няколко браузъра и / или компютъра има отделен набор от „бисквитки“ за всяка комбинация компютър – браузър. От друга страна, „бисквитките“ не правят разлика между множество потребители, споделящи един и същ компютър и браузър, освен ако те не използват различни потребителски акаунти.

Какво да направите, ако не желаете да бъдат инсталирани „бисквитки“ на Вашия компютър?
Някои хора намират, че наличието на място за съхраняване на информация на техния компютър или мобилно устройство представлява до известна степен вмешателство, по-специално когато тази информация се съхранява и използва от неизвестни на тях трети лица. Ако предпочитате, е възможно да се блокират някои или всички „бисквитки“ или дори да се премахнат „бисквитките“, които вече са поставени на Вашето устройство, но трябва да сте наясно, че може да загубите някои функционални възможности. За да направите това, трябва да промените настройките за поверителност на вашия браузър. По-долу е обяснено как. 

Какво ми гарантира наличието или липсата на подобно съобщение на даден сайт и кое от двете трябва да ме притеснява?
Концепцията за информираност на потребителя принципно е добра, но липсата на подобно съобщение на даден сайт за съжаление по никакъв начин не Ви гарантира, че от него не се използват бисквитки. Ако въпросният сайт е създаден с цел злоупотреби и/или инсталиране зловреден софтуер върху компютъра Ви, силно се съмняваме, че ще бъдете предупредени за това.
Според нас наличието на подобно съобщение към момента означава едно единствено нещо: Че собствениците и администраторите на въпросния сайт имат желание да се спазват приетите закони (добри или лоши, ефективни или не) и са загрозили умишлено сайта си с предупреждение,  за да бъдат спазени правата на потребителите им. Реално погледаното сайт с предупреждение за използването на бисквитки има по-голяма вероятност да е безопасен, отколкото такъв, който няма такова, но използва бисквитки. 

 

Позволяване или забраняване на бисквитките от настройките на браузъра:

Почти всеки браузър може да позволи или да забрани използването на „бисквитки“чрез настройка. По-долу сме дали информация за някои от най широко използваните браузъри.

за Microsoft Internet Explorer:

·         Tools > Internet Options > Privacy Tab

·         Използвайте плъзгача, за да зададете опциите, или използвайте допълнителните опции (Advanced...)

за Mozilla:

·         Tools > Cookie Manager ИЛИ

·         Edit > Preferences > Privacy & Security

·         Задайте опции в точка Cookies

·         Cookie Sites позволява настройки по домейни: Block/Session/Allow

·         Stored Cookies отваря прозорец за управление на „бисквитки“, в който се показват подробности за съхранените бисквитки, като има възможност да се изтриват или блокират

за Operа

·         Opera > Settings > Preferences… ИЛИ

·         Ctrl+F12

·         Advanced > Cookies

·         Accept cookies - използването на бисквитки позволено. Стойността е зададена по подразбиране.

·         Accept only cookies from the site I visit - позволяване използването на бисквитки само от сайта, който сте посетили.

·         Never accept cookies - забранено използването на бисквитки.

·         Delete new cookies when exiting Opera - изтриване на новите бисквитки след затварянето на браузъра. Ако сте посетили даден нов сайт, който запазва информация в бисквитките, след затварянето на браузъра, новосъздадените бисквитки автоматично се трият.

·         Ask me before accepting cookies - браузърът пита потребителя, дали иска да/не използва бисквитки при нужда.

·         Manage Cookies - организиране на бисквитките.

за Google Chrome:

·         Опции > Разширени настройки

·         Поверителност > Настройки на съдържанието > "Бисквитки"

·         Да се разреши задаването на локални данни (препоръчително) - стойността е зададена по подразбиране.

·         Разрешаване на задаването на локалните данни само за текущата сесия.

·         Задаването на данни от сайтове да се блокира изцяло.

·         Да се блокира задаването на „бисквитки“ на трети страни - да/не

·         „Бисквитките“ и другите данни за сайтове и приставки да се изчистват, когато затварям браузъра си - да/не

 

Всички възникнали спорове в отношенията между ползвателите на услугите на сайта и"АТ Трейд" ЕООД се разрешават по взаимно съгласие, а ако такова не се постигне- пред компетентните съдилища в гр. София, съобразно приложимото в Р.България законодателство.ОБЩИ УСЛОВИЯ
 
Настоящите общи условия уреждат отношенията между "АТ ТРЕЙД ЕООД",ЕИК: BG201863182 и лицата- ползватели на услугите на сайта www.ZAX.bg.
www.ZAX.bg е сайт за малки обяви. ZAX.bg е собственост на  "АТ ТРЕЙД ЕООД" посочено към него, следва да се запознае внимателно с настоящите Общи условия и ако лицето не желае да стане ползвател на услугите на  ZAX.bg, ако не желае да предоставя данни и информация и да има достъп до данни и информация, следва незабавно да напусне сайта.
Ползвателите на услугите на ZAX.bg се съгласяват да получават седмичният бюлетин на сайта.
С приемането на настоящите Общи условия, ползвателят на услугите на сайта ZAX.bg дава предварителното си съгласие да получава търговски съобщения от "АТ ТРЕЙД ЕООД", относно услугите, предоставяни чрез сайтовете на АТ ТРЕЙД, посочени в раздел "Интернет сайтове" на www.attrade.bg
Правила за публикуване на обяви във ZAX.bg:
Заглавията и текста на обявите се изписват задължително на български (кирилица). Допуска се изписването на други езици при условие, че е налично описание и на български.
Забранено е публикуването на една и съща обява повече от един път, в няколко рубрики или райони.
Забранено е предлагането на една и съща стока или услуга описана по различен начин и снимки.
Забранено е публикуването на информация не касаеща конкретната стока или услуга предмет на обявата. Изброяването на допълнителни продукти или марки предлагани от потребителя.
Обявите трябва да бъдат публикувани в най-подходящата категория и рубрика. Обяви неотговарящи на съответната рубрика ще бъдат премествани или премахвани по преценка на модератор/администратор.
Заглавието трябва точно и ясно да описва предлаганата стока или услуга. Трябва да дава коректна информация за състояние, произход, марка или производител.
Забранено е публикуването на каквато и да е контактна информация в заглавията и описанието. В това число телефони, уеб адреси, скайп и др.
Забранено е използването на нецензурни, обидни изрази, лични квалификации. Текстове и снимки целящи да увредят имиджа и достойнството на други лица.
Забранено е публикуването на снимки с еротичен характер или с порнографско съдържание . 
Артикули с порнографско съдържание, секс артикули и медикаменти.Такива обяви ще бъдат премахвани без предупреждение.
Забранено е публикуването на обяви на телефони с добавена стойност (импулсни) без това да е изрично уточнено в текста, както и тарифата им на таксуване.
Забранено е публикуването на уеб адреси и линкове в заглавията, снимките и съдържанието на обявите с рекламна цел.
Забранено е публикуването на линкове към други сайтове за обяви.
Забранено е приканването към регистрация в други сайтове.
Забранена е директната, нерегламентирана реклама 
Забранено е предлагането на стоки и услуги, неотговарящи на действащото законодателство.
Обявите трябва подробно да описват предлагания продукт или услуга. Забранено е публикуването на лъжлива и/или подвеждаща информация, и снимки. Ако предлаганата стока не е налична или има някакви допълнителни условия за нейното закупуване, това трябва изрично да е посочено в текста на обявата.
Забранено е копирането на снимки и текстове от обяви на други потребители, както и на снимки с лога на други сайтове. При публикуването на обяви за стоки втора употреба е забранено ползването само на снимки свалени от интернет. Задължително е качването на поне една собствена снимка на предлагания артикул.
Забранено е регистрирането на повече от един профил с цел неспазване на установените правила на сайта и нелоялна конкуренция спрямо другите потребители. При установени подобни практики обявите ще бъдат спирани, а потребителите наказвани.
VIP обявите се публикуват за срок от 5 дни . През този период потребителят има право на 1 обновяване дневно на обявата, с цел да мине най-отпред в списъка с обяви. Заявяването на VIP обява НЕ гарантира публикуването й в ZAX.bg
, ако тя не отговаря на правилата за публикуване. Цените начините за плащане на VIP обявите са обявени в сайта.
 
TOP обявите се публикуват за срок от 5 дни. През този период потребителят има право на 1 обновяване дневно на обявата, с цел да мине най-отпред в списъка с обяви. Заявяването на TOP обява НЕ гарантира публикуването й в ZAX.bg, ако тя не отговаря на правилата за публикуване. Цените и начините за плащане на TOP обявите са обявени в сайта.
 
СПЕШНО обявите се публикуват за срок от 5 дни . Заявяването на СПЕШНО обява НЕ гарантира публикуването й в ZAX.bg, ако тя не отговаря на правилата за публикуване. Цените и начините за плащане на СПЕШНО обявите са обявени в сайта.
 
VIP акаунт е за срок 1 година. През този период потребителят има право да поддържа 1 VIP обява (обявата може да се сменя) . Цената и начинът на плащане на VIP акаунта са обявени в сайта.
Потребителите имат право на 1 обновяване дневно на обикновена обява с цел да мине най-отпред в списъка с обяви. Всеки потребител има право да направи допълнително по 1 такова обновяване дневно на обикновените си обяви, за всяка своя VIP или TOP обява.
Обявите се публикуват за срок от пет месеца. Обявите се архивират автоматично в профила на потребителя, ако през този период не бъдат обновени. С всяко обновяване на обявата се подновява нейния петмесечен срок. Потребителят може и сам да архивира свои обяви.
 
Архивираните обяви могат да бъдат отново активирани от потребителя по всяко време в рамките на шест месеца от архивирането им чрез натискането на бутона „Активиране“ или „Редакция“ на обявата. Ако не бъдат активирани през този период обявите се изтриват автоматично.
 
Отказани обяви са спрени обяви на потребителя поради нарушение на правилата за публикуване. Ако не бъдат редактирани от потребителя и в последствие одобрени, обявите се изтриват автоматично след 28 дни.
 
Обяви спрени след основателно оплакване се съхраняват за срок от 28 дни, след което се изтриват автоматично. През този период обявите не са достъпни за активиране/редакция/изтриване от страна на потребителя.
Забранено е публикуването на обяви на реплики на оригинални стоки в категория Електроника.
Всички обяви на стоки в тази категория, които са реплики или има съмнение, че са такива ще бъдат премахвани от сайта.
Забранено е триенето (архивирането) на обяви и повторното им публикуване с цел да бъдат качени най-отпред. За повторно публикувани се считат и обяви, на които е променен текста и/или снимките , но се отнасят за същите стоки и услуги, както и изтритите (архивираните). Такива обяви ще бъдат спирани, а потребителите наказвани.
Отговорността, която произтича от публикуването на обяви, нарушаващи правата върху интелектуалната собственост,  включително, но не само, публикации съдържащи имитирани стоки(реплики), пиратски стоки(стоките, които представляват или съдържат копия, произведени без съгласието на титуляра на авторско право или сходно право), или съдържащи всякакъв знак за известна/регистрирана марка(включително лого, етикет, лепенка, проспект, упътване за употреба, документ за гаранция с въпросния знак на тях и др.) без одобрението на титуляра на търговската марка/представителя за Република България, се носи от лицето, което ги публикува. 
"Резон" ООД не носи отговорност за верността и актуалността на публикуваните обяви. Цялата отговорност за верността и актуалността на публикуваните обяви и реклама се носи от лицето, което ги публикува. С факта на публикуването публикуващият декларира, че в обявите или рекламата не се съдържа подвеждаща информация.
Администраторите на сайта имат правото по собствена преценка да премахват или преместват обяви, без предупреждение, да изтриват снимки когато те са в разрез с правилата или е постъпило основателно оплакване срещу тях, както и да предприемат мерки срещу подателите им. Да блокират профили на потребители, срещу които има основателни оплаквания или съмнения за участие в измамнически схеми.
Услугите, предлагани от ZAX.bg не са предназначени за деца. Лицата, ненавършили 18 години, следва да използват сайта под надзора на родител или попечител/настойник.
Системата за доставки на ZAX.bg е предназначена само за сделки, реализирани чрез сайта.
 
С приемането на настоящите Общи условия лицата- ползватели на услугите на ZAX.bg декларират, че ще използват системата за доставки единствено за сделки, осъществени чрез сайта.
 
При възникване на основателни съмнения, че системата за доставки е използвана за сделка, която не е осъществена чрез сайта ZAX.bg, начислените рейтинг точки и съответните бонуси за тях могат да бъдат отменени.
Плащания
Плащанията за услуги, предлагани чрез сайта ZAX.bg се извършват в брой /EasyPay/, Visa, MasterCard, Visa Electron, С банков превод, На банкомат, ePay.bg, PayPal.com, Bitcoin или чрез мобилните оператори на територията на Р България посредством технологията SMS (Short Message Services). Цените на услугите се обявяват от сайта. "Резон" ООД не е мобилен оператор или оператор на плащания чрез ехнологията SMS (SMS-плащания) и не носи отговорност за недоставени или неправилно доставени SMS- съобщения.
Всички преводи по сметка на суми, натрупани като бонуси за реализирани сделки чрез системата на доставки на сайта ZAX.bg, се извършват в 30-дневен срок от заявяването, при минимален допустим размер 25 лева и след приспадане на такса за обработка на плащането в размер на 5 лв+ 15% или 35% от заявената сума, в зависимост от регистрацията на лицето по ЗДДС.
Таксата по т.2 не се дължи, в случай че ползвателят на услугите на сайта използва натрупаните бонус- точки за закупуване на платените услуги в сайта – TOP,VIP, СПЕШНО обяви и VIP акаунт.
Общи разпоредби
Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни по всяко време от "АТ Трейд" ЕООД с оглед повишаване качеството на предоставяните услуги като и с въвеждането на нови такива. Промените могат да произтичат и от изменения в българското законодателство.
"АТ Трейд" ЕООД си запазва правото да променя Общите условия по всяко време и по своя преценка. Промените се поместват на официалната страница на сайта и влизат в сила от деня на поместването им там. Ползвателите на услугите на сайта са длъжни да проверяват актуализациите на Общите условия и да съобразяват поведението си с тях.
За всички неуредени в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Р. България законодателство.
Всички възникнали спорове в отношенията между ползвателите на услугите на сайта и"АТ Трейд" ЕООД се разрешават по взаимно съгласие, а ако такова не се постигне- пред компетентните съдилища в гр. София, съобразно приложимото в Р.България законодателство.
Сравнение между: Android и WinCE(сравнителна характеристика, начин наКак да изберем видеорегистратор ?
Как да изберем мултимедия? Предимства при ползването и.
Специфична информация за двоен дин.
 
Какъв е процесора на моята навигация? - Видиве процесори и марка.
Том-том информация, карти, снимки, характеристики на софтуера. Начин на работа.
Becker информация, карти, снимки, характеристики на софтуера. Начин на работа.
Garmin ин